Kadın Haberleri, Kadın Güzellik ve Bakım Haberleri, Kadın Güzellik, Kadın Bakım

Kızılderili astrolojisine göre burçlar neler? Kızılderili astrolojisi hesaplama

Kızılderili astrolojisinde burçlar 12 hayvan ile simgelenir ve doğum tarihine göre kişinin burcu ortaya çıkar. Bu astrolojide her kişi bir hayvan, bitki ve taş ile açıklanır. Kızılderili astrolojisi nasıl hesaplanır? Kızılderili astrolojisi burç bulma, burç hesaplama… KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİ NEDİR? Bitkileri referans alan takvime sahip olan Kızılderili astrolojisinde, bütün bir yıl boyunca toplanılan ürünlerden yapılan şifalı iksirler yer alır. Bu halk çevrelerinden bağımsız hareket ederler ve insanları yaşadıkları doğadan ayrı tutmazlardı. Kızılderili astrolojisinde her insan bir hayvan, bitki ve bir taş ile eşleştirilir. Böylece Kızılderili burçları ortaya çıkar.Kızılderili astrolojisini anlamak için ölüm, hayat ve yeniden doğuşu (reenkarnasyon) göz önünde bulundurmak gerekir. Kuzey Amerika Kızılderilileri her 13 ayın bir mevsim döngüsü ile başladığını keşfetmişler. Bu varsayıma dayalı bir takvim geliştirdiler. Ayrıca bu durumu 4 mevsim, 4 yön, 4 element ve renk temsil ediyordu. Buradan her döngü yani dönem bir hayvanı temsil eder ve hayvanın karakteristik özelliğine göre Kızılderili burçları tanımlanmaya başlar. Bununla birlikte Kızılderili astrolojisinde 12 totem bulunur. Bu totemler bahsedildiği gibi 12 hayvanla ifade edilir. Doğum tarihine yani ayın dönemine bağlı olarak her burca bitki, hayvan ve taş eşlik eder. KIZILDERİLİ ASTROLOJİSİNE GÖRE BURÇLAR Yabankazı Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)Bu tarihler arasında dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi yabankazı, bitkiler alemindeki totemi kayın ağacı ve madenler alemindeki totemi de kuvarstır. Uğurlu renkleri beyaz ve kabileleri de Kaplumbağa’dır. Bu burcun insanlarının dış görünüşü de kuvars gibi donuk ve duygusuzdur.Kendilerine ilgi ve sıcaklık gösteren herkese, aynı sıcaklığı ve enerjiyi yansıtırlar. Yabankazı insanları coşkun ve taşkın değildirler, aşırı duygusallığa kapılmazlar. Bu burcun insanları, enerjilerini özgürce akıtabilirlerse yaşamın evrensel kaynaklarıyla ilişki kurabilir, eski gelenekler ve bilgelikler hakkında çok faydalı bilgiler edinebilirler. Ruhsal ya da fiziksel olan uzaklıklar onları korkutmaz. Bu nedenle içsel güçleri yoğundur. Geleneklerine çok bağlıdır ve her türlü otoriteyi kolaylıkla kabul edebilir. Hatasız davranmak, alışkanlık ve geleneklere uymaya çalışmak, saygı göstermek ve görmek en temel özellikleri arasındadır. Bu burcun insanı için, çocukları çok önemlidir. Anlaştığı burçlar ise Kaplumbağa Kabilesi’nden olan Kunduz ve Bozayıdır. Kurbağa Kabilesi’nden olan Puma ve Yılan ile de iyi ilişki kurabilir.Su Samuru Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)Hayvanlar alemindeki totemi susamuru, bitkiler alemindeki totemi tellkavak ve madenler alemindeki totemi ise gümüştür. Uğurlu renkleri gümüş ve kabileleri ise kelebek’tir. Bu burcun insanları herkes tarafından sevilen ve sayılan insanlardır. Sezgileri güçlüdür. Duyguları çok yoğundur, fakat bunu da çevresindekilere hissettirmez. Bu özelliğini duygusal ilişkilerde kullanmayı sever. Susamuru insanı, kendisine yumuşak ve uyumlu şekilde gelen uyarıları hafif ve tatlı bir ezgiyle çevresine yaymayı öğrenebilir. Tüm zorluklara göğüs germeyi ve her koşulda kırılmadan esneyebilmeyi de bilir. Çocuklarına çok düşkün, aile düzeni kurabilen, oldukça iştahlı kişilerdir. Bu burcun insanları akıllı, esnek, yardımsever ve iyi yüreklidirler. Olağanüstü bir konuşma yetenekleri vardır. Yeni insanlar tanımaktan ve onlara da yardımcı olmaktan büyük zevk alır. Susamuru insanı hemen herkesle çok iyi anlaşır ve uyum sağlar. Özellikle Mersinbalığı bireyleri ile kolayca iletişime geçebilir. Kendisi gibi Kelebek Kabilesi’nden olan Geyik ve Karga ile de çok rahat anlaşır. Fırtına Kartalı Kabilesi’nden olan Aladoğan ve Wapiti insanları da bu kategori içerisinde yer alır.Puma Burcu (19 Şubat – 20 Mart)Hayvanlar alemindeki totemi puma, bitkiler alemindeki totemi sinirotu ve madenler alemindeki totemi ise, firuzedir. Uğurlu renkleri mavi-yeşil ve kabileleri ise Kurbağa’dır. Puma burcu insanı birçok olağanüstü güce sahiptir. Bu insanın doğal şifacılık gücü çok gelişmiştir. Yardımlarıyla yaşamın ve evrenin çeşitli gizemleri çözülebilir. Arayış içinde olan, duyguları güçlü, kendisiyle mücadele eden ve melankoliye yatkındır. Çıkarsız, sanatsal ve ruhsal duyguları yoğundur. Puma insanı sık sık çevresiyle anlaşamadığı duygusuna kapılarak, kendi düşünce ve ruh dünyasının doruklarına çekilir. Çok duyguludur, küçük şeylerden bile incinebilir. İster kişisel yaşamının bir parçası olsun, isterse iş ve arkadaşlık ilişkilerini kapsasın, kendi alanını belirlemek ve dışarı karşı kapatmak eğilimindedir. Özellikle kendi kişisel duyguları söz konusu olduğunda, Puma son derece suskundur. Başkalarının düşüncelerini sezme yeteneğinde iyi olduğu için diğer insanların hoşlandığı ya da ilgilendiği konuları hızla kavrar ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Puma burcu en iyi Bozayı insanı ile bütünleşir. Kurbağa Kabilesi’nden olan Ağaçkakan ve Yılanlar ile de iyi anlaşır. Kaplumbağa Kabilesi’nden Kunduz ve Yabankazı bireyleri de diğer iyi anlaştığı burçlar arasındadır.Kartal Burcu (21 Mart – 19 Nisan)Hayvanlar alemindeki totemi aladoğan, bitkiler alemindeki totemi yabani hindiba ve madenler alemindeki totemi ise ateş opal olarak bilinen yaldızlı opaldir. Uğurlu renkleri, sarı ve kabileleri ise Fırtına Kartalı’dır. Aladoğan insanına, sözcüğün somut ya da soyut anlamıyla sıcak ve sürekli bir gerilimin olduğu yerlerde rastlanabilir. Bu burcun insanı sıcağı ve Güneş’i sever. Yoğun hareket olan yerlerden, ruhsal, fiziksel ve duygusal enerjilerinin zorlanmasından hoşlanır. Yanlış düşüncelere kapıldığı ya da yanlış bağlantı kurduğu zaman hızla üzülüp, dertlenir. Çok açık yürekli bir insandır, her yeni düşünce ve görüşü benimseyip eyleme geçmeye hazırdır. Eğer yanlış ortamda ve gerilim altında kalırsa yaşam gücünü yitirebilir. Aladoğan insanı ya durmaksızın etrafına ateşli bir enerji yayar, ya da içindeki ateşin parladığı zamanlarda şimşek gibi çakar. Ama açıklığı, berraklığı sevdiği için, kendinde ve başka kişilerdeki karmaşık duygular onu korkutur. Aladoğan insanı yerde belirmek huyundadır. Bu gruptakiler enerjileri tükenmez ve görkemli insanlardır. Bu burcun insanı sürekli olarak yeni işlerin, yeni projelerin, yeni düşünce akımlarının peşinde koşar. Yaşamın kendisine neden böyle çarpık göründüğünü bulmaya çalışır. Aladoğan insanı genellikle korkusuzdur, açıksözlüdür. Doğuştan arkadaş canlısı ve iyi geçinilen insan tipine sahiptir. Kendisi gibi Fırtına Kartalı Kabilesi’nden Mersinbalığı ve Wapiti ile çok çabuk dostluk kurabilir. Kelebek Kabilesi’nden Geyik, Karga ve Susamuru ile de rahatlıkla anlaşır. Kişisel bütünleşme için Karga ideal eşidir.Kunduz Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)Hayvanlar alemindeki totemi kunduz, bitkiler alemindeki totemi mavi kamas çiçeği ve madenler alemindeki totemi ise krisokoldur. Uğurlu renkleri, mavi ve kabileleri ise Kaplumbağa’dır. Kunduz insanları maden totemlerinden yeryüzü ve gökyüzü güçlerini birleştirmeyi öğrenebilirler. Kaplumbağa Kabilesi’nden oldukları için toprağa çok, hatta biraz fazla bağlıdırlar. Kunduz da çok şanslı bir insan gibi görünür. Ama aslında bu şans sıkı bir çalışma ve doğru zamanda doğru yerde bulunabilme sezgisinden doğan şanstır. Dengeli bir insandır ve doğal dengesini koruyabildiği sürece, kendini rahat ve iyi hisseder. Değişikliğe dirençli yapısı, çok sağlam ve güvenilir dostluklar kurabilmesini sağlar. Kunduz bireyi yaptığı işin hem güzel hem de yararlı olmasına çalışır. Bu burcun insanları yakınlık kurdukları insanları ve nesneleri dengelerler. Kendi kökleri çok derinlere uzandığı için, insanlara ve projelere sağlam bir dayanak oluştururlar. Bu burcun insanı diğer insanların rahatı, huzuru ve güvenliği için doğayı çarpıcı şekilde değiştiren güce sahiptir. Güven duymadığı bir ortamda bulunan Kunduz insanı, başlangıçta suskun kalmayı tercih eder. Ancak ortama alıştıktan sonra, görüşlerini açıklamaktan çekinmez. Kunduz insanları Yılan bireyleriyle bütünleşme yaşar. Kaplumbağa Kabilesi’nden Yabankazı ve Bozayı insanları ile dostluk kurabilir. Kurbağa Kabilesi’nden Puma ve Ağaçkakan ile de son derece iyi anlaşırlar.Geyik Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)Hayvanlar alemindeki totemi geyik, bitkiler alemindeki totemi civan perçemi çiçeği ve madenler alemindeki totemi ise yosunlu akiktir. Uğurlu renkleri beyaz ve yeşil, kabileleri ise Kelebek’dir. Geyik insanı kullanmayı ve geliştirmeyi öğrenirse iyileştirici güçlere sahiptir. Çevresindeki her şeyin güzellik taşımasını ister. Bu totemin insanları bitki ve maden dünyasıyla ruhsal bağlantı kurabilirler. Geyik burcunun insanları da çok yönlü, yararlı ve yaşadıkları dünyaya neşe, güzellik saçmak isteyen kişilerdir. Dürüst, içten ilgili, geniş kapsamlı bilgileriyle herkese çözüm bulmaya çalışır. Geyik burcu tam anlamıyla bir insan dostudur ve sorun ne kadar büyük olursa olsun karşısındakini yüreklendirmek için elinden geleni yapar. Geyik insanı içinde sayısız potansiyel taşır. Bu burç insanı duyarlı, çekici, hareketli ve uyanıktır. Doğuştan gelen sezgileriyle, çevresindeki insanların duygularını kolayca anlar. İnsanları dinlerken, dikkatini toplamakta zorluk çeker ve açıksözlüdür. Her zaman en güzele, en konforluya sahip olmak isterler. Akıllı, araştırıcı ve yaratıcı insanlardır. Kendisi gibi Kelebek Kabilesi’nden olan Karga ve Susamuru ve Fırtına Kabilesi’nden Aladoğan ve Mersinbalığı bireyleri en iyi iletişim kurduğu insanlar arasında başı çeker. Fırtına Kabilesi’nin üyelerinden Wapiti bireyleriyle ise, mükemmel bir bütünleşme sağlar.Ağaçkakan Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)Bu insanların hayvanlar alemindeki totemi ağaçkakan, bitkiler alemindeki totemi yabangülü ve madenler alemindeki totemi de kırmızı akiktir. Uğurlu rengi, pembe, kabileleri ise Kurbağa’dır. Ağaçkakan insanı, çevresini ve özellikle evini süsleyip, döşemek ister. Rahat ve bakımlı bir yuvası olması bu burcun insanı için önemlidir. Evcil yaradılışlı olan Ağaçkakanlar, yeni düşünce ve duygulardan çabuk etkilenirler ancak değişiklik gerçekleştikten sonra, karar verdikleri bu yeni duruma sarsılmaz bir şekilde sarılırlar. Bu insanlar hayatlarında bir değişiklik yapmadan önce derin derin düşünüp yaparlar. Aşık olup severse sağlam temelli ve kalıcı bir ilişki yaşamaya çalışır. Ebeveyn olarak da dünyanın en sevgi dolu, en iyi kalpli anne-babasıdır. Gençlik çağlarında vahşi güzelliğiyle çevresine mutluluk saçar ve yaprakları solmaya başladığı zaman güzelliğin yerini olgunluğun getirdiği bilgelik alır. Ağaçkakan, ruhsal ve duygusal zenginliğini yansıtan dış görünüşüyle, toplum içinde sevilen ve aranılan bir insan olur. Duygu ve duyarlılıklarını tüm insanlara yararlı olacak biçimde kullanabilir. Bu burcun insanı içinde yatan gizli yetenekleri, dengeli bir ortamda olduğu zaman rahatlıkla görebilir. İnsanlar arası ilişkiler bu burcun bireylerinin yaşamında önemli bir yer tutar. Ağaçkakan insanının Kurbağa Kabilesi’nden Puma ve Yılan insanlarının yanında, Kaplumbağa Kabilesi’nden Bozayı ve Kunduz bireyleri en iyi iletişim ve ilişki kurduğu insanlar arasında başta bulunur. Fırtına Kabilesi üyesi Yabankazı bireyleriyle ise bütünleşme sağlar. Mersin Balığı Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)Hayvanlar alemindeki totemi mersinbalığı, bitkiler alemindeki totemi ahududu ve madenler alemindeki totemi demir ve grönadır. Uğurlu rengi kırmızı, kabileleri ise Fırtına Kartalıdır.Mersinbalığı insanı çeşitli ve değişik görünümlerde olabilir ama genellikle hemen göze batarlar. Bu insan iyi yürekli, duyarlı bir kişi olarak dikkati çeker. Bazen açıkça ortaya çıkan, bazen de gizliden gizliye süren, ileriyi görme ve sezme yeteneği vardır. Bu burcun insanı iyi bir dost olduğu kadar, korkulacak bir düşman da olabilir. Bu insanın belli bir sertliği vardır. Mersinbalığı’nın çevreye yaydığı ile dış görünüşünün altında gizlenen bambaşkadır. Mersinbalığı insanı bulunduğu her alanda egemenlik Bu insanlar, Susamuru burcundan olanlarla mükemmel bütünleşme sağlayabilir. En iyi anlaştığı diğer burçlar arasında Aladoğan ve Wapitiler vardır. Diğer yandan Karga ve Geyik ile de ilişkileri gelişime açıktır.Ayı Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)Hayvan totemi bozayı, bitkiler alemindeki totemi menekşe ve maden totemi ise ametisttir. Uğurlu rengi erguvan, kabileleri ise Kaplumbağa’dır. Bu burcun insanlarının zekası çok güçlüdür. Günlük yaşamında bilinçli ve zekice kararlar alır ki bu kararlar herkes tarafından doğru kabul edilir. Değerli bir dost ve iş arkadaşı olan bu kişi, sevdiği ortamda rahat hareket edebilir. Bozayı insanı, kendisini de arkadaşlarını da aşırılıklardan koruyabilir. Genellikle güzel konuşmasıyla dikkat çene bu kişiler, soğukkanlı, gerçekçilerdir. Öğretmen ve yönetici olma şansları çok yüksektir. Bozayı insanı çevresine serin bir hava yayar. Bu insan çok yoğun duygulara sahiptir ancak duygularını sözler yerine, sevdiği kişinin yaşamını değiştirmeye yardım ederek gösterir. Sıkı iş disiplini ve görev sorumluluğu taşır. Bozayı’dan hemen hiç bir şeyin saklanması mümkün değildir. Bozayı insanları yuva olarak tek bir yere bağlanmaz, buldukları yerlerde rahatça yaşayabilirler. Uzun süre susabilirler fakat ilgilerini çeken bir konu olduğunda şaşılacak derecede konuşkan olabilirler. Bozayı insanı, Yabankazı ve Kunduz bireylerinin yanında, Kurbağa Kabilesi’nden Ağaçkakan, Yılan ve Pumalar ile çok iyi anlaşır. Puma ile olan beraberliğinde bütünleşme yaşayabilir.Karga Burcu (23 Eylül – 23 Ekim)Hayvan totemi totemi karga, bitkiler alemindeki totemi sığırkuyruğu çiçeği ve maden totemi ise jasperdir. Uğurlu rengi kahverengi, kabileleri ise kelebektir. Karga insanı, iç dengesi yerindeyse, mistik özelliklere sahip olabilir. Aranılan ve sevilen, candan bir kişidir. Bu burcun insanı, yararlansa da yararlanmasa da psişik güçler taşır. Söz konusu güçlerini kötüye kullanma durumları olabilir. Karga insanı çok yönlü ve yararlı yeteneklerini, her zaman hareketli olma ve kendini değiştirme özelliklerini öğrenebilir. Çevresindeki insanların dertlerine devadır. Açık yürekli, inandırıcı sözleri, insana iyi gelir. Bu insan hem dünya sorunlarında, hem de ruhsal alanlarda çok rahattır. İç dengesi, yerinde olan karga uzun süre gökyüzünde süzülebilir. Karga çelişkinin de simgesidir. Karga insanı, Susamuru ve Geyik insanlarıyla iyi anlaşır. Fırtına Kartalı Kabilesi’nden Mersinbalığı ve Wapiti ile rahatça ilişki kurabilirler. Fırtına Kartalı Kabilesi’nin kanatlı temsilcisi Aladoğan ile mükemmel bir birliktelik yaşarlar.Yılan Burcu (24 Ekim – 21 Kasım)Hayvanı yılan, bitkiler alemindeki totemi devedikeni, madenler alemindeki totemi bakır ve malakittir. Uğurlu rengi turuncu, kabileleri ise kurbağadır.Yılan insanı, bulunduğu ortamı değiştirme gibi bir özelliğe sahiptir. Tükenmez bir enerjisi ve durumu düzeltme konusunda çeşitli düşünceleri vardır. İyileştirici gücüyle diğer insanların beden ve ruhlarının arındırılmasında katkıda bulunur. Ruhsal seslere karşı çok duyarlıdır, en ince enerji biçimlerini bile algılayabilir. Yılan insanı ruhsal ve duygusal olarak, inanılmaz yüksekliklere ve derinliklere ulaşabilir. Bu sayede içindeki potansiyel yetenek ve becerileri geliştirip, yararlanmayı başarmasına yardımcı olur. İç uyumsuzluğa düşen Yılan insanı, dar kafalı, aşırı eleştirel, huysuz, kıskanç, hilekar, hemen parlayan bir insan haline gelebilir. Bu burcun insanları gizemli bir havaya bürünme eğilimindedir. Bu tavrıyla davranışları ve zırhı nedeniyle yanlış anlaşılır. Derin kişiliğe sahiptir. Yılan insanı, keskin gözleriyle kendi ve diğer insanların ruhlarını okuyabilir. En iyi anlaştığı burçlar Puma ve Ağaçkakan’dır. Yabankazı ve bozayı insanlarıyla da çok iyi anlaşır. Yine Kaplumbağa Kabilesinden olan Kunduz ile mükemmel bir bütünleşme yaşar.Wapiti Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)Totemi wapiti, bitkiler alemindeki totemi karaçam, madenler alemindeki totemi ise obsidiyen taşıdır. Uğurlu rengi siyah, kabileleri ise Fırtına Kartalı’dır.Wapiti insanı, parlak, saydam yapılıdır. Yeni bir duruma alışmakta zorluk çeker, ancak alıştıktan sonra kararlılık gösterir. İçinde sürekli olarak bir ikilik taşır, bu özelliği de onu hayatta hep en zor şartlarda yaşamayı öğretir. Wapiti insanı kendine verilen olanakları, verileri kullanıp dengelerse, görkemli olabilir. Bu insan yumuşak ama güçlüdür. Wapiti insanı doğuştan sahip olduğu adalet duygusuyla, haksızlıklara karşı gelir. Wapiti burcundan olan insan, soylu bir izlenim yaratır. İçine dönük olduğu, okuduğu, duyduğu, yaşadığı şeyleri bir öğretmen edasıyla özümseyebilir. Gerekli gördüğü zaman başkasının yönetimine girebilse de, aslında çok güçlü bağımsızlık duygusuna sahiptir. Wapiti insanı Aladoğan ve Mersinbalığı bireyleriyle uyum içindedir. Kelebek Kabilesi’nden Susamuru ve Karga ile de iyi ilişki kurabilir. Wapiti, Geyik ile bütünleşme yaşar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir